Protocolo TCP/IP

O protocolo TCP/IP e a base de internet, sirve para enlazar ordenadores que teñen distintos sistemas operativos, foi demostrao por primeira vez no ano 1972.Ten como función asignar direccións IP, fragmentar e esamblar redes de datos.

A IP privada  so pode ser observada polo seu dono. Utilizan unha traduccion de dirección de rede NAT . De certo modo están aisladas das publicas. Para averiguar a tua direccion IP privada tes que ir o Menú e darlle a ejecutar  e poñer CMD. Unha vez ahi dentro ha que poñer ipconfg/all e xa che van salir todos os datos.

Imaxe

As IP pública, son sempre publicas, dous equipos poden conectarse directamente ente si. Todo o mundo pode ter acceso a elas. Para saber cal é a tua IP pública podes entrar nesta páxina, http://www.cual-es-mi-ip.net/ 

Existen varios tipos de IP, podense clasificar en estátias e dinámicas, 

Mascara de subrede: permite diferenciar os bits, que identifican unha rede e diferencian a direccion IP. Indica o número de persoas conetadas na rede. 

Porta de enlace:é un dispositivo que fai posible conectar as redes. Con isto traducese a información dun protocolo a outro. 

DNS: É o sistem xerárquico de nomes de dominio permite asociar iformación, variada a determinados dominios. 

 

Advertisements